İstanbul Çanakkale Şehirler Arası Kurye

İstanbul, Çanakkale Kurye ve Kargo Hizmetleri

Her şekilde veya boyutta malzemeyi hızlı bir şekilde teslim etmek için geniş bir teslimat araç filomuz var. Akıncı kurye sürücülerimiz düzenli olarak İstanbul dan Çanakkale’ye 283 millik yolculuk yaparlar ve paketiniz için gerçek zamanlı izleme sağlamak için bir GPS ile donatılmıştır.

Şehirler Arası Kurye

Şehirler Arası Kurye/Kargo Araç Filomuz

Çanakkale Teslimat araç filomuz, 10.000 libreye kadar yük taşıyabilen sedanlar, kargo kamyonetleri ve asansör kapılı kapalı kasa kamyonları içerir. Yükün olabildiğince hızlı teslim edilmesini istiyorsanız, Çanakkale de büyük boyutlu yükleri nasıl verimli bir şekilde teslim edebileceğimizi görmek için Akıncı Kurye, Dağıtım ve Kargo Hizmetleri arayın.

İstanbul dan Çanakkale’ye Aynı Gün Kurye

İstanbul’dan Çanakkale’ye kuryeler ile tıbbi teslimatlarda da uzmanız. Tıbbi kuryelerimiz, paketlerinizin profesyonel ve verimli bir şekilde teslim edilmesini sağlamak için HIPAA ve OSHA konusunda eğitilmiştir. Teslimat sürücüleri, acil tıbbi Çanakkale teslimatları tamamlamak için rutin olarak US-24 W ve I-69 S’de 4 buçuk saatlik sürüş yapıyor.

Akıncı Şehirler Arası/Uzun Yol Kuryeleri

Çanakkale kurye zamanında teslimatın yaşam ve ölüm arasındaki fark anlamına gelebileceğini biliyoruz ve aynı gün hizmetimizden gurur duyuyoruz. Tıbbi ekipmanı, röntgenleri, reçeteleri, kan tahlillerini ve daha fazlasını STAT şeklinde teslim ediyoruz.

Çanakkale Kurye Hizmetleri

--

--

Ekonomik, Hızlı ve Profesyonel Kurye & Nakliye Lojistik Çözümleri.. 2005 Akıncı Kurye, Dağıtım ve Uçak Kargo Hizmetleri.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Akıncı Kurye Hizmetleri

Akıncı Kurye Hizmetleri

2 Followers

Ekonomik, Hızlı ve Profesyonel Kurye & Nakliye Lojistik Çözümleri.. 2005 Akıncı Kurye, Dağıtım ve Uçak Kargo Hizmetleri.