Bağcılar Kurye 543 748 61 61

Bağcılar Kurye Hizmetleri

Bağcılar Kuryeleri

Bağcılar Hakkında

Bağcılar’da Nüfus

Bağcılar, toplu ulaşım açısından İstanbul’un en gelişmiş semtlerinden biridir. M1B metro hattı ile Yenikapı’ya bağlanmaktadır. Ayrıca T1 tramvay hattı Bağcılar’dan Kabataş’a kadar uzanıyor. Bunların yanında ilçede birçok otobüs seçeneği de bulunuyor.

Bağcılar’da Gayrimenkul Yatırımı

--

--

Ekonomik, Hızlı ve Profesyonel Kurye & Nakliye Lojistik Çözümleri.. 2005 Akıncı Kurye, Dağıtım ve Uçak Kargo Hizmetleri.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store